Foto və video

Bu səhifədə cərrah Əziz Cəmil oglu Əliyev tərəfindən aparılan cərrahi əməliyyatlarının video çəkilişlər təqdim olunur.

 

Xəbərdarlıq: bu video görünüşcə xoşagəlməz görünə bilər və o yalnız tibbi sənəti olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub!

 

Tibbi sənətdə olmayan şəxslər və uşaqların baxması üçün məsləhət görülmür!

ParthyroidAdenoma

Redo Of Thyroid Surgery With Lymph NodeDissection 1st Surgery Was Done In A Different Clinic

Thyroidectomy

Lymph Node Dissection after Thyroidectomy

Medullary Carcinoma With Lymph Node Dissection

Lip Cancer

LARYNGECTOMY

FB Thyroid With Paratracheal Dissection

FBLASER Angio Fibroma

Complete Thyroid Surgery

Thyroidectomy With Lymph Node Dissection

Thyroid Surgery

Thyroidectomy With Lymph Node Dissection

Thyroidectomy With Lymph Node Dissection

2nd DayRecovery After Thyroid Surgery

Laryngectomy

Complete Thyroid Surgery