top of page

Foto və video

Bu səhifədə cərrah Əziz Cəmil oglu Əliyev tərəfindən aparılan cərrahi əməliyyatlarının video çəkilişlər təqdim olunur.

 

Xəbərdarlıq: bu video görünüşcə xoşagəlməz görünə bilər və o yalnız tibbi sənəti olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub!

 

Tibbi sənətdə olmayan şəxslər və uşaqların baxması üçün məsləhət görülmür!

Thyroidectomy Using Nerve Machine

Thyroid Surgery

Thyroid Surgery

Thyroidectomy With Temporary Nerve Paresthesia

Thyroidectomy With Lymph Node Dissection

Thyroid Surgery With Invasion To Esophagus

Thyroid Surgery Of Follicular Cancer

Tongue Cancer

Thyroid With Lymph Node Dissection

Thyroid Surgery With Temporary Parethesis Of Recurrent Laryngeal Nerve

Thyroid Surgery Was Done In A Differnt Clinic We Do Lymph Node Dissection

Tongue Cancer With Lymph Node Dissection

Thyroud Surgery With Thoracotomy

Thyroid Surgiry Using Condor

bottom of page