top of page

Foto və video

Bu səhifədə cərrah Əziz Cəmil oglu Əliyev tərəfindən aparılan cərrahi əməliyyatlarının video çəkilişlər təqdim olunur.

 

Xəbərdarlıq: bu video görünüşcə xoşagəlməz görünə bilər və o yalnız tibbi sənəti olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub!

 

Tibbi sənətdə olmayan şəxslər və uşaqların baxması üçün məsləhət görülmür!

ThyroidSurgery  https://youtu.be/hgZopI-z1so
ThyroidSurgeryWithLymphNode https://youtu.be/bmqS1mIsou4

LarynxSurgeryWithHandsFreeVoiceProsthesis  https://youtu.be/vopwmAWFNng
ThyroidSurgery https://youtu.be/u4NHM7qrrMI

SkinCancer https://youtu.be/PwTz45BKEik
TongueCancer https://youtu.be/rkfuMmW3Sx0
LarynxSurgery https://youtu.be/OSvzB7Vzm3s

TongueCancer https://youtu.be/kRI9MTtaWA0

LarynxSurgery https://youtu.be/ZJWFtsTJhw4
ThyroidSurgeryWithComplications https://youtu.be/b4MwYpOkCCY

ThyroidSurgeryWithLymphNode https://youtu.be/YlK7delX5FY

ThyroidSurgerWithLymphNode https://youtu.be/DCcIsWvOVco
ThyroidSurgeryWithLymphNode https://youtu.be/HTpaII9sugM

LarynxSurgery https://youtu.be/1Q8PuPfzeqo

ThyroidSurgeryRedoAfterSurgeryInIran https://youtu.be/AtMd9L07HqI

SubsternalThyroid https://youtu.be/eEmfEsEWYdg
ThyroidSurgeryWithComplicationin Esophagus https://youtu.be/aY6Tdzjbg2I
ThyroidSurgery https://youtu.be/CC3ElN2HAcg

TongueCAncer https://youtu.be/BkzJmyDYPR8

LarynxCancer https://youtu.be/2cDMp475riA
ThyroidWithLymphNodeRedoSurgery https://youtu.be/ccWmcaRTjI8
ThyroidSurgeryWithNerveMonitoring https://youtu.be/IFmUiFmBUCg
ParathyroidAdenoma https://youtu.be/S4aJk813yMQ

SkinCancer https://youtu.be/8zuEzKUA1uY

SkinCancer https://youtu.be/jwO4AaHjOQM
SubmandibularSurgery https://youtu.be/rZj76dpfzwQ

LarynxSurgery https://youtu.be/f_hvgLObFvI
ThyroidSurgeryGravesDisease https://youtu.be/iUPLkafyf_0

ThyroidAndSubmandibularSurgery https://youtu.be/p7iP_VxWsbM

ThyroidSurgery https://youtu.be/nsMsk9G_NRs
LаrynxSurgeryWithProsthesis https://youtu.be/ljncc7iNLq4

ThyroidSurgery https://youtu.be/Mz7ZpMLQGJM
ThyroidSurgery https://youtu.be/C8GTQpjfgrE

ThyroidSurgery https://youtu.be/RxQDTARXXys

ThyroidSurgeryWithLymphNode https://youtu.be/_366jLTzVEg
LarynxSurgery https://youtu.be/bUKpLc7ubpg

ThyoidSurgeryWithLymphNode https://youtu.be/-vHdmGH72TE

ThyroidSurgery https://youtu.be/Itomg0azcDY

bottom of page